GOYA baking Christmas koulourakia - December 16, 2022

Members of our GOYA baking Christmas koulourakia to be distributed to our seniors!
GOYA baking (9)